+ Bądźcie wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest (Mt 5, 48) +
KATEGORIE:
Obóz narodowy w województwie lubelskim w latach 1928-1939
cena: 58,00 zł
promocja: 52,20

Obóz narodowy w województwie lubelskim w latach 1928-1939

polski ruch narodowy historia Polski teoria polityki, myśl społeczna

  • Ostoja, 2014
  • ss. 554, format 14,5 x 20,5, miękka oprawa
  • ISBN 978-83-60048-59-7

Spis treści

Wykaz tabel
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Geneza i zarys działalności Narodowej Demokracji do 1928 roku
1.1. Tło demograficzno-społeczne województwa lubelskiego
1.2. Geneza ruchu narodowego na ziemiach polskich
1.3. Sukcesy i porażki Narodowych Demokratów podczas I wojny światowej
1.4. Działalność Narodowej Demokracji od odzyskania niepodległości do zamachu majowego
1.5. Obóz narodowy wobec zamachu majowego i nowych okoliczności ustrojowych (1926-1928)
1.6. Geneza i rozwój Obozu Wielkiej Polski
1.7. Elita kierownicza obozu narodowego na Lubelszczyźnie

Rozdział 2. Sytuacja polityczna lubelskich narodowców w okresie formowania się Stronnictwa Narodowego (1928-1930)
2.1. Powołanie Stronnictwa Narodowego
2.2. Formowanie się struktur Stronnictwa Narodowego w województwie lubelskim
2.2.1. Początki Stronnictwa Narodowego w Lublinie
2.2.2. Zakładanie struktur organizacyjnych na prowincji
2.3. Obóz Wielkiej Polski — jego cele i osiągnięcia
2.4. Charakterystyka organów prasowych prawicy narodowej
2.5. Organizacje pomocnicze Stronnictwa Narodowego
2.5.1. Kluby towarzysko-dyskusyjne
2.5.2. Organizacje studenckie
2.5.3. Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”
2.5.4. Narodowa Organizacja Kobiet
2.5.5. Towarzystwo „Rozwój”
2.5.6. Polska Macierz Szkolna
2.5.7. Organizacje kresowe
2.5.8. Środowiska kombatanckie
2.5.9. Stowarzyszenia branżowe, gospodarcze i zawodowe
2.5.10. Organizacje przykościelne
2.6. Znaczenie i rola samorządu terytorialnego w kręgach narodowo-demokratycznych
2.7. Wybory brzeskie w 1930 roku
2.7.1. Kampania wyborcza do parlamentu
2.7.2. Wyniki wyborów

Rozdział 3. Obóz narodowy w okresie rywalizacji międzypokoleniowej i zaostrzonej konfrontacji z sanacją (1931-1934)
3.1. Rozwój struktur i działalność Obozu Wielkiej Polski
3.2. Prace organizacyjne Stronnictwa Narodowego
3.2.1. Aktywność Stronnictwa Narodowego w Lublinie
3.2.2. Rozwój struktur Stronnictwa Narodowego na prowincji województwa
3.3. „Konflikt pokoleń” w środowisku narodowym
3.3.1. Powstanie Sekcji Młodych SN i organizacji secesyjnych
3.3.2. Uboczne skutki secesji
3.4. Obóz narodowy wobec wyborów samorządowych (1933-1934)
3.5. Prasa narodowa
3.6. Działalność społeczna i zawodowa
3.6.1. Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska
3.6.2. Organizacje kobiece
3.6.3. Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”
3.6.4. Towarzystwo „Rozwój”
3.6.5. Organizacje oświatowe
3.6.6. Organizacje gospodarcze, handlowe i zawodowe
3.6.7. Środowiska kresowe

Rozdział 4. Rozwój strukturalny i radykalizacja form działalności ruchu narodowego (1935-1939)
4.1. Reorganizacja Stronnictwa Narodowego w 1935 roku
4.2. Środowisko narodowych państwowców w województwie lubelskim
4.2.1. Działalność Klubu Narodowego w Lublinie
4.2.2. Powstawanie struktur Związku Narodowców na prowincji
4.2.3. Funkcjonowanie Ruchu Narodowo-Państwowego
4.3. Stronnictwo Narodowe w Okręgu Lubelskim
4.3.1. Stronnictwo Narodowe w Lublinie
4.3.2. Stronnictwo Narodowe na prowincji Okręgu Lubelskiego
4.4. Ofensywa Stronnictwa Narodowego w Okręgu Zamojskim
4.5. Destabilizacja Stronnictwa Narodowego w Okręgu Podlaskim
4.6. Reakcje na śmierć Romana Dmowskiego
4.7. Narodowcy w obliczu wyborów parlamentarnych i przeobrażeń w obozie rządowym
4.8. Udział w wyborach samorządowych (1938-1939)
4.9. Inicjatywy gospodarcze Stronnictwa Narodowego
4.10. Najważniejsze aspekty aktywności społecznej ludzi obozu narodowego
4.10.1. Narodowa Organizacja Kobiet
4.10.2. Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”
4.10.3. Polska Macierz Szkolna
4.10.4. Zjednoczenie Zawodowe „Praca Polska”
4.11. Kryzys wydawniczy prasy narodowej

Zakończenie
Bibliografia
Summary


Być może zainteresują Państwa także poniższe pozycje: