+ Bądźcie wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest (Mt 5, 48) +
KATEGORIE:
Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 1922-1939
cena: 40,00 zł
promocja: 36,00

Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 1922-1939

polski ruch narodowy powieści

  • Ostoja, 2012
  • ss. 366, format 14,5 X 20,5, miękka oprawa
  • ISBN 978-83-60048-78-8

Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska (ZA MW), utworzony w marcu 1922 roku, długo czekał na kompleksowe opracowanie, które jak w niniejszym wydaniu w sposób całościowy opisywałoby jego dzieje (opis Wydawcy).
Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Rys historyczny
1.1. Ruch narodowy i jego organizacje młodzieżowe w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej
1.2. Młodzież narodowa w czasie I wojny światowej i w okresie walk ogranice
Rozdział II. Struktury organizacyjne
2.1. Struktury centralne i lokalne Młodzieży Wszechpolskiej
2.2. Główni liderzy Młodzieży Wszechpolskiej
Rozdział III. Oblicze ideowo—programowe
3.1. System wartości politycznych
3.2. Młodzież Wszechpolska wobec zagadnień wewnętrznych
a) Koncepcje ustrojowe
b) Wizja modelu społeczno—gospodarczego
c) Stosunek do mniejszości narodowych
3.3. Wszechpolska wizja miejsca Polski w Europie
Rozdział IV. Główne formy aktywności organizacyjnej
4.1. Działalność akademicka
a) Ogólna charakterystyka środowiska akademickiego
b) Walka o wpływy w organizacjach akademickich
c) Wszechpolacy wobec problemu żydowskiego na wyższych uczelniach
d) Walka o autonomię uczelni wyższych i obniżkę opłat akademickich
4.2. Aktywność pozaakademicka
a) Działalność wewnętrzna na szczeblu lokalnym i centralnym
b) Główne formy aktywności politycznej i społecznej
Zakończenie
Wykaz skrótów
Aneks 1. Ustalone składy zarządów kół środowiskowych MW
Aneks 2. Pieśni młodzieży narodowej
Aneks 3. Liderzy Młodzieży Wszechpolskiej
Aneks 4. Uroczystości i manifestacje narodowe
Aneks 5. Materiały propagandowe i okolicznościowe
Bibliografia


Być może zainteresują Państwa także poniższe pozycje: