+ Bądźcie wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest (Mt 5, 48) +
KATEGORIE:
Ruch Narodowo-Radykalny „Falanga” w świetle pism programowych
cena: 17,50 zł
promocja: 15,80
tania wysyłka

Ruch Narodowo-Radykalny „Falanga” w świetle pism programowych

polski ruch narodowy historia Polski teoria polityki, myśl społeczna żydzi, judaizm stosunki polsko-żydowskie gospodarka

  • Ostoja, 2011
  • ss. 131, format 14,5 x 21,0, miękka oprawa
  • ISBN 978-83-60048-73-3

Czasy II Rzeczpospolitej stanowią wciąż dużą inspirację dla szeregu młodych naukowców, jak i dla wielu ludzi życia publicznego w Polsce. zieje się tak w głównej mierze dlatego, że w okresie PRL Polska była pozbawiona naturalnej, wolnej refleksji nad tym niezwykle ważnym okresem historii ojczystej. Niezwykle ważne na tym polu jawią się prace na temat myśli politycznej, wielokrotnie przywoływanej również we współczesności. Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że praca pana Remigiusza Broniarka dotyka historii niezwykle ciekawego nurtu politycznego w II Rzeczpospolitej. Ruch Narodowo—Radykalny „Falanga” odegrał znaczącą rolę w środowiskach studenckich okresu przedwojennego, a także po ideowych przeobrażeniach jego przywódcy Bolesława Piaseckiego, ludzie wywodzący się z tego środowiska czynnie działali w czasach PRL (PAX). Wydaje się, że analiza myśli politycznej sprzed II wojny światowej ułatwia w jakimś stopniu rozumienie kierunków działań grupy Piaseckiego w czasach komunistycznych. Autor sięgnął do bardzo ciekawych, różnorodnych źródeł, które pozwoliły mu dość szczegółowo przedstawić historię i ideologię ruchu. Pan Broniarek odważnie i niejednokrotnie krytycznie podchodzi do dotychczasowych ustaleń naukowych dotyczących dziejów tego nurtu politycznego. Różnorakie tezy odnoszące się do opisywanego kierunku politycznego uwarunkowane były w dużym stopniu kwestiami ideologicznymi, zniekształcając rzeczywisty obraz myśli i działań Ruchu Narodowo—Radykalnego „Falanga”. Z tych przede wszystkim powodów warto jest po pracę pana Broniarka sięgnąć i ją z uwagą przeczytać.
dr hab. Mieczysław Ryba
Kierownik Katedry Historii Systemów
Politycznych XIX i XX w. KUL

Spis treści
Od Autora
Wstęp
Rozdział I
Geneza i środowisko Ruchu Narodowo—Radykalnego „Falanga”
1. Radykalizacja postaw przed zamachem majowym i po nim
2. Rozłam w ruchu narodowym po delegalizacji OWP. Dalsze podziały i czołowi działacze
Rozdział II
Stosunek do religii katolickiej i jej miejsce w programie
1. Od nacjonalizmu chrześcijańskiego do totalizmu katolickiego
2. Rola religii katolickiej w programie bepistów
Rozdział III
Wizja państwa totalnego w programie „Falangi”
1. Kwestie społeczne
2. Program gospodarczy
3. Ustrój polityczny
Rozdział IV
Mniejszości narodowe w programie bepistów
1. Stosunek do mniejszości żydowskiej
2. Miejsce pozostałych mniejszości narodowych zamieszkujących obszar II RP w programie narodowych radykałów
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz skrótów
Opis wydawcy.


Być może zainteresują Państwa także poniższe pozycje: