+ Bądźcie wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest (Mt 5, 48) +
KATEGORIE:

Regulamin zakupów w księgarni internetowej „Bastion”

[1] Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.bastion.krakow.pl jest prowadzona przez firmę Iwona Banaś P.H.U. „Bastion-Iwona”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 122/2005.

[1a] Dane adresowe:

  Iwona Banaś P.H.U. „Bastion-Iwona”
  ul. Wypoczynkowa 26
  30-698 Kraków

  tel. 508 084 674

  ksiegarnia@bastion.krakow.pl

[2] Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

[3] Ilekroć w katalogu jest mowa o:

 1. cenie — należy przez to rozumieć wyrażoną w złotych kwotę za sprzedaż pozycji katalogowej lub sumę kwot za sprzedaż pozycji katalogowych;
 2. kliencie — należy przez to rozumieć każdy podmiot, który zgłosi ofertę zakupu pozycji katalogowej;
 3. należności — należy przez to rozumieć wyrażoną w złotych sumę ceny oraz porto;
 4. ofercie — należy przez to rozumieć złożoną przez klienta stanowczą propozycję zawarcia umowy sprzedaży przez P.H.U. „Bastion-Iwona”, zawierającą:
  1. liczbę i rodzaj pozycji katalogowej lub pozycji katalogowych,
  2. akceptację ceny,
  3. dane (osobowe lub nazwę) klienta,
  4. adres, pod który zamówienie ma być dostarczone;
 5. porto — należy przez to rozumieć wyrażoną w złotych kwotę opłaty za przesyłkę;
 6. przesyłce — należy przez to rozumieć pozycję katalogową lub pozycje katalogowe, stanowiące realizację zamówienia przez P.H.U. „Bastion-Iwona”;
 7. przewoźniku — należy przez to rozumieć podmiot, za pomocą którego pozycja katalogowa lub pozycje katalogowe mają zostać dostarczone na adres wynikający z oferty;
 8. zamówieniu — należy przez to rozumieć ofertę zaakceptowaną przez P.H.U. „Bastion-Iwona”.

[4] Podane w katalogu ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

[5] Należność jest płatna przelewem na konto albo przy odbiorze (za pobraniem).

[6] Dostawa jest realizowana przesyłką poleconą lub paczką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. albo za pomocą usługi „Paczka w Ruchu”, oferowaną przez RUCH S.A.

[7] Do ceny zamówień krajowych należy doliczyć porto w wysokości:

Poczta Polska

— przy przedpłacie na konto:
 • gdy kwota zamówienia nie przekracza 120 zł — 9,50 zł (list polecony)
 • gdy kwota zamówienia nie przekracza 300 zł — 15 zł (paczka pocztowa)
— przy wysyłce za pobraniem:
 • gdy kwota zamówienia nie przekracza 300 zł — 17,50 zł

Paczka w Ruchu

— przy przedpłacie na konto:
 • gdy kwota zamówienia nie przekracza 45 zł — 5,99 zł
 • gdy kwota zamówienia nie przekracza 150 zł — 6,99 zł
— przy wysyłce za pobraniem:
 • gdy kwota zamówienia nie przekracza 45 zł — 6,99 zł
 • gdy kwota zamówienia nie przekracza 150 zł — 7,99 zł
 • gdy kwota zamówienia wynosi lub przekracza 150 zł — 4,99 zł

[7a] W przypadku zakupu jednego egzemplarza tytułu oznaczonego ikoną „tania wysyłka” i opłaceniu go przedpłatą na konto, wysokość porto wynosi 3,99 zł; wysyłka jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

[7b] Zmiana cennika usług Poczty Polskiej S.A. lub RUCH S.A. powoduje adekwatną zmianę cen określonych w pkt. 7 i 7a niniejszego regulaminu.

[8] W przypadku, gdy na życzenie klienta zamówienie ma zostać zrealizowane w inny sposób niż listem poleconym lub paczką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub usługą „Paczka w Ruchu” albo za pośrednictwem innego przewoźnika niż Poczta Polska S.A. bądź RUCH S.A., należy skontaktować się z P.H.U. „Bastion-Iwona”.

[9] P.H.U. „Bastion-Iwona” realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku chęci zamówienia na adres poza granicami Polski należy skontaktować się z P.H.U. „Bastion-Iwona”.

[10] W przypadku wybrania przez klienta formy płatności przelewem, powinien on zostać zrealizowany w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia; w przeciwnym razie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

[11] Zamówienie jest realizowane w terminie 2 dni roboczych:

 1. od jego złożenia — w przypadku wyboru płatności za pobraniem;
 2. od zaksięgowania wpłaty — w przypadku wyboru płatności przelewem na konto.

[12] Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

[12a] Wszelkie reklamacje należy złożyć listownie na adres zawarty w pkt. 1 niniejszego regulaminu.

[12b] Reklamacje podlegają rozpoznaniu w terminie do 14 dni.

[13] Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

[14] P.H.U. „Bastion-Iwona” zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.

ostatnia aktualizacja regulaminu: 11.02.2017 r.